MENU

Ceremonia to prawdopodobnie obok błogosławieństwa najbardziej wzruszająca część historii ślubnej. Zarówno w USC jak i kościele zawsze to jest piękna ceremonia. Wasze rodziny, bliscy, wszyscy są świadkami tej ceremonii. Czasami przyjeżdżają z bardzo daleka aby być z Wami tego najważniejszego dnia w Waszym życiu. Ja jako fotograf na ślub Lublin mam możliwość zarejestrowania wszystkiego co się dzieje w tym czasie. Fotograf na ślub Lublin jest zawsze blisko tych najważniejszych wydarzeń. Widzieć całą ceremonię ślubna z innej perspektywy i właśnie taką Wam ją pokazać.

Moi drodzy to właśnie na zdjęciach z ceremonii zobaczycie najwięcej emocji, dobrych łez. Zdjęcia z ceremonii powinny pozwolić Wam przeżywać tą ceremonię ponownie. Przypominać o Waszym najważniejszym dniu nawet po latach. Tutaj nie ma żadnych powtórek, nic nie jest reżyserowane. To reportaż który musi być dobrze uchwycony za pierwszym razem. W trakcie uroczystości fotograf na ślub Lublin nie steruje Wami, jest tylko uważnym obserwatorem. Pozwólcie mi stworzyć piękną historię – za każdym razem inną, ale zawsze piękną.

CLOSE